Credit Risk Management

Laatbetalers en wanbetalers voorkomen: Bescherm jouw organisatie en krijg sneller betaald

Het is geen geheim dat veel bedrijven te maken hebben met te late of uitblijvende betalingen. Uit de Global Trade Credit Payments Study 2020 van Dun & Bradstreet blijkt dat het merendeel van de bedrijven 1 tot 30 dagen te laat betaalt (48,1%).

10 pagina's (15 minute read)

Download gratis

10 pagina’s (15 min read)

Als organisatie zit je hier niet op te wachten, want dit veroorzaakt liquiditeitsproblemen – en kan in het ergste geval de bedrijfsvoering van jouw organisatie belemmeren. Dit soort situaties kennen een zogenoemd domino-effect. Als je niet wordt betaald door je klanten, kun je vervolgens zelf in een positie terecht komen waarin de achterstallige betalingen uiteindelijk weer oplopen bij jouw schuldeisers.

Klantidentificatie

Dit zijn allemaal vragen waarop je antwoord moet kunnen geven, voordat je een klant accepteert en goederen of diensten gaat leveren.

Organisatiebreed kredietbeleid

Creëer interne procedures en stel vast wie verantwoordelijkvis voor het krediet, hoe er met facturering moet wordenvomgegaan en hoe er moet worden gereageerd in het geval van vertraagde betaling.

Risicoprofielen

Door de laatbetalers en wanbetalers anders te behandelen - bijvoorbeeld door een voorafbetaling te vragen - krijg je de controle over facturen en hierdoor sneller betaald.