Dun & Bradstreet Faillissementenscore

Goede kredietbeslissingen nemen is niet altijd even makkelijk. Om risico’s objectief en consistent te meten en te beoordelen, moet u over een veelvoud aan informatie beschikken. De D&B Faillissementenscore maakt risico’s zichtbaar en meetbaar en is gebaseerd op een zo groot mogelijk aantal bedrijfsgegevens. Zijn berekeningswijze garandeert objectiviteit en consistentie en stelt je in staat uw ‘bad debt’ te verminderen.

Rating & Scores

D&B Faillissementenscore

Goede kredietbeslissingen nemen is niet altijd even makkelijk. Om risico’s objectief en consistent te meten en te beoordelen, moet u over een veelvoud aan informatie beschikken. De D&B Faillissementenscore maakt risico’s zichtbaar en meetbaar en is gebaseerd op een zo groot mogelijk aantal bedrijfsgegevens. Zijn berekeningswijze garandeert objectiviteit en consistentie en stelt u in staat uw ‘bad debt’ te verminderen.

De D&B Faillissementenscore is:

 • een dynamische risico-indicator van de kans dat een onderneming binnen 12 maanden
  haar activiteiten zal staken
 • een volgens de regels van de kunst statistisch bepaalde en mathematisch berekende score die bedrijfsfaillissementen voorspelt
 • een verfijning van de D&B Rating, voor kredietbeslissingen die een diepgaandere analyse vereisen
 • een percentielscore op een schaal van 1 tot
  100 waarmee een bedrijf wordt gepositioneerd tegenover alle andere bedrijven in de D&B database
 • een score beschikbaar voor alle bedrijven (ook voor bedrijven die geen financiële rekeningen publiceren) in 24 Europese landen.

Snel en makkelijk te interpreteren

De D&B Faillissementenscore is een voorspellende indicator voor bedrijfsfaillissementen. De D&B Faillissementenscore verfijnt de risicoschaal van 1 tot 4 van de D&B Rating tot een schaal van 1 tot 100. Hoe hoger de D&B Faillissementenscore, hoe beter de status van dat
bedrijf en hoe kleiner de kans dat dit bedrijf binnen de volgende 12 maanden haar activiteiten zal staken.

De berekening van de D&B Faillissementenscore

Een team van D&B specialisten is erin geslaagd door middel van moderne statistische scoringtechnieken de data-elementen te identificeren die bepalend zijn voor het succes of het falen van een bedrijf. Het zijn deze data-elementen die gebruikt worden in de berekening van de D&B Rating en de D&B Faillissementenscore. Dit zijn niet alleen financiële gegevens! Na de identificatie van de voorspellende data-elementen, wordt aan elk element een aantal “punten” toegekend. Om de vergelijkbaarheid te bevorderen wordt dit puntenaantal daarna omgerekend naar een schaal van 1 tot 100 (percentielscore).

De D&B Faillissementenscores worden dagelijks herberekend. Halfjaarlijks wordt het Scoremodel geëvalueerd op doeltreffendheid en indien nodig aangepast. De D&B Faillissementenscore is landspecifiek: voor elk land werd een score ontwikkeld op basis van de beschikbare data in dat land.

De voordelen van de D&B Faillissementenscore

 • Snellere besluitvorming – door uw kredietbesluitvorming te baseren op de D&B Faillissementenscore kunt u op effectieve wijze de tijd die nodig is voor de verwerking van aanvragen, verminderen.
 • Betere beslissingen en verminderde blootstelling aan niet-invorderbare schuld – door de fijnere schaal van de D&B Faillissementenscore kunt u nauwkeuriger beslissingen nemen en u daardoor beter afschermen tegen slecht betalende klanten.
 • Verhoogde efficiëntie en productiviteit – door automatisering van de gemakkelijke of standaard aanvragen (ongeveer 70% van alle kredietbeslissingen!) kunt u uw aandacht en tijd toespitsen op onderzoek van de moeilijkere gevallen.
 • Consistentere en objectievere kredietbeslissingen – door bij uw kredietbeslissingen beroep te doen op de D&B Faillissementenscore kunt u de consistentie en objectiviteit binnen de besluitvormingsprocessen verbeteren.
 • Effectief beheer van uw portefeuille – de D&B Faillissementenscore maakt het risico zichtbaar en meetbaar. Daardoor bent u beter in staat het individuele en globale risico van uw debiteurenbestand in te schatten, in kaart te brengen en te beheren.

Automatiseren aan de hand van de D&B Faillissementenscore

Dankzij haar voorspellende kracht kan de D&B Faillissementenscore een centrale rol spelen binnen geautomatiseerde beslissingssystemen. Kredietbeslissingen worden automatisch genomen door de 1 tot 100-schaal van de D&B Faillissementenscore op te splitsen in de categorieën “aanvaarden,weigeren en/of terugverwijzen”. Bovendien kan de D&B Faillissementenscore ook geïntegreerd worden in het eigen kredietbeleid van het bedrijf.

Uitdagingen

Waarmee kunnen wij helpen?

Interesse of vragen?

Wilt u advies over hoe je onze data in kunt zetten voor de doelstellingen van uw bedrijf? Of heb je een vraag? Vul dan het formulier. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.