Milieu, maatschappij en goed bestuur

Environmental, Social and Governance (ESG) maakt deel uit van de internationale strategie van Altares om ervoor te zorgen dat het bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de planeet en de samenleving, en verantwoording aflegt aan zichzelf, aan zijn werknemers en aan zijn stakeholders.

De Altares Group, een Europese expert op het gebied van data intelligence, vertrouwt op zijn unieke basis van gecertificeerde en verrijkte gegevens om oplossingen aan te bieden die de prestaties van de belangrijkste processen van zijn klanten verbeteren. De onderneming is zich bewust van de uitdagingen die gepaard gaan met het promoten van informatie die voor derden bestemd is, en is zich uiteraard bewust van de inzet van haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er is een compleet duurzaamheidsrapport opgesteld. In dit artikel vind je de belangrijkste conclusies.

Altares-CSR Report-2023

Corporate Social Responsibility Report 2023

Download het volledige duurzaamheidsrapport inclusief verantwoording en een uitgebreid verslag (pdf). 

Onze verbintenis

Altares D&B streeft ernaar duurzame ontwikkeling te bevorderen en heeft zich verbonden tot het United National Global Compact.

Het United Nations Global Compact, een speciaal initiatief van de secretaris-generaal van de VN, is een oproep aan bedrijven overal ter wereld om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding, en om actie te ondernemen ter ondersteuning van de VN-doelstellingen.

Mensenrechten

1. Bedrijven moeten de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten steunen en eerbiedigen; en

2. Zorg ervoor dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

Milieu

3. Bedrijven moeten een voorzorgsbenadering van milieu-uitdagingen steunen.

4. Initiatieven te nemen om meer milieuverantwoordelijkheid te bevorderen; en

5. Stimulering van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.

Arbeid

6. Ondernemingen moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen handhaven;

7. De uitbanning van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid;

8. de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid; en

9. de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Anticorruptie

10. Ondernemingen moeten alle vormen van corruptie bestrijden, met inbegrip van afpersing en omkoping.

Door deel uit te maken van het UN Global Compact verbinden wij ons ertoe jaarlijks een publiek toegankelijke “Communication of Progress” op te stellen over de evolutie van de initiatieven ter ondersteuning van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Onze Ecovadis-evaluatie

Ecovadis is ‘s werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven. Hun doelstelling is het verstrekken van duurzaamheidsratings die alle bedrijven in staat stellen risico’s te verminderen, prestaties te stimuleren en milieu- en sociale resultaten te verbeteren.

Altares is door Ecovadis beoordeeld en heeft voor zijn prestaties een zilveren medaille gekregen.

Gendergelijkheid

Egapro index

Bij Altares voorkomen we elke vorm van discriminatie door het opzetten van verschillende plannen, zoals de Index Egapro die zich richt op de gelijkheid van salarissen tussen mannen en vrouwen. Dit instrument helpt ons om op een transparante wijze  eventuele beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in vergelijkbare functies bloot te leggen, wat leidt tot een corrigerend actieplan. Altares behaalde een score van 88/100 in haar beoordeling en we zetten onze verbeteringsacties voort.

Diversiteit

Altares D&B is ondertekenaar van het Diversiteitscharter. Dit is een verbintenis die wordt voorgesteld door elke werkgever die, via een proactieve aanpak, wil handelen ten gunste van diversiteit en zo verder wil gaan dan het wettelijke en juridische kader van de strijd tegen discriminatie.

In samenwerking met een Franse vereniging genaamd No Plastic in My Sea, gesteund door de Minister van Ecologische Transitie in Frankrijk, heeft Altares D&B zich ingezet voor de #NoPlasticChallenge.

15 dagen, 15 duurzame acties

Gedurende 15 werkdagen hebben onze medewerkers uit Frankrijk en de Benelux duurzame acties uitgevoerd om het plasticverbruik te verminderen terwijl ze thuis en op kantoor werkten.

Voor elke actie die werd uitgevoerd, plantte Altares D&B een boom namens haar medewerkers met als doel te helpen bij de herbebossing van de planeet.

284 totaal aantal geplante bomen

284 foto’s van werknemers/gemerkte No Plastic Challenge foto’s

 

Bij Altares D&B, in samenwerking met “Chacunsoncafe”, willen we dat elk kopje koffie een symbool is van de verandering die we dragen. De koffie die we voor ons kantoor kopen is duurzaam en ondersteunt familiale producties in Latijns-Amerika.

We sluiten ons aan bij de beweging van #IAmACapsuleKiller om afval in onze kantoren te verminderen.

No plastic challenge

In samenwerking met een Franse vereniging genaamd No Plastic in My Sea, gesteund door de Minister van Ecologische Transitie in Frankrijk, heeft Altares D&B meegedaan aan de #NoPlasticChallenge.

15 dagen, 15 duurzame acties

Gedurende 15 werkdagen hebben onze werknemers uit Frankrijk en de Benelux duurzame acties ondernomen om het plasticverbruik te verminderen terwijl ze thuis en op kantoor werkten. Voor elke uitgevoerde actie plantte Altares D&B een boom namens haar medewerkers om zo bij te dragen aan de herbebossing van de planeet.

284 totaal aantal geplante bomen

284 foto’s van werknemers/gemerkte No Plastic Challenge foto’s

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor