Ik wil mijn leveranciersbestand consolideren

Om consolidatiemogelijkheden binnen jouw leveranciersbestand te identificeren is aanvullende informatie en kennis over jouw leveranciers nodig. Aan de hand hiervan kan je inzichtelijk maken waar je kunt besparen en hoe je het aantal leveranciers kunt reduceren.

Ontdek mogelijkheden om te besparen

Met behulp van de uitgebreide internationale datacloud van Dun & Bradstreet kan je jouw leveranciersbestand verrijken met waardevolle extra informatie. Zo wordt het inzichtelijk met welke leveranciers je zaken doet. Het kan zijn dat je (wereldwijd) meerdere leveranciers gebruikt voor het aanschaffen van dezelfde producten of diensten.

Inzicht in de activiteitencodes (SIC of SBI) van jouw leveranciers kan dus consolidatiemogelijkheden aan het licht brengen. Ook kan het voor komen dat je bij meerdere zusterbedrijven een overeenkomst bent aangegaan. In dit soort gevallen ligt het sluiten van een raamovereenkomst voor de hand om het aantal leveranciers te reduceren en te profiteren van schaalvoordelen. Inzicht in concernstructuren maakt duidelijk wat jouw spend is binnen de totale familiestructuur (concernbreed). Met de informatie van Dun & Bradstreet ontdek je mogelijkheden om te besparen op jouw totale spend en creëer je één centraal inkoop (preferred supplier) bestand.

Opschonen

Databestanden waarin meerdere medewerkers mutaties aanbrengen nemen snel in kwaliteit af. Er ontstaan dubbele vermeldingen of onvolledige data wordt toegevoegd. Je raakt al snel het overzicht kwijt.

Concernstructuur

Door raamcontracten af te sluiten met moedermaatschappijen realiseer je een besparing in jouw inkoopuitgaven en reduceer je het aantal leveranciers.

Verrijken

Door jouw data te verrijken met informatie over de activeitencode of concernstructuren krijg je meer inzicht in jouw leverancierbestand en ontdek je consolidatiemogelijkheden.

Klanten die u voorgingen

Andere mogelijke situaties

Plan een telefoongesprek

Wil je advies over hoe je onze data in kunt zetten voor de doelstellingen van jouw bedrijf? Of heb je interesse in een demonstratie? Maak hiernaast direct een afspraak met één van onze specialisten.