Laatbetalers en wanbetalers voorkomen: Bescherm jouw organisatie en krijg sneller betaald

In deze whitepaper:

Download whitepaper

Vul je gegevens in en download de whitepaper

Over deze whitepaper

Het is geen geheim dat veel bedrijven te maken hebben met te late of uitblijvende betalingen. Uit de Global Trade Credit Payments Study 2020 van Dun & Bradstreet blijkt dat het merendeel van de bedrijven 1 tot 30 dagen te laat betaalt (48,1%).

  • Klantidentificatie

    Dit zijn allemaal vragen waarop je antwoord moet kunnen geven, voordat je een klant accepteert en goederen of diensten gaat leveren.
  • Organisatiebreed kredietbeleid

    Creëer interne procedures en stel vast wie verantwoordelijk is voor het krediet, hoe er met facturering moet worden omgegaan en hoe er moet worden gereageerd in het geval van vertraagde betaling.
  • Risicoprofielen

    Door de laatbetalers en wanbetalers anders te behandelen - bijvoorbeeld door een voorafbetaling te vragen - krijg je de controle over facturen en hierdoor sneller betaald.

10 Pagina's

15 minute read

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor