Een onverslaanbaar klantacceptatieproces door gemixte data

Als creditmanager is het belangrijk om betrokken te zijn bij het klantacceptatieproces. Het accepteren van nieuwe klanten brengt namelijk veel risico’s met zich mee. Door te kiezen voor een strategie waarbij je de kredietwaardigheid van potentiële klanten preventief bepaalt en blijft monitoren, bouw je een kwalitatief goede klantenportefeuille op.

Door je eigen bedrijfsdata met externe data te combineren, verzamel je genoeg waardevolle informatie over de kredietwaardigheid van een klant. Maar welke acties moet je nemen bij het in kaart brengen van risico’s? In deze paper beschrijven we hoe je door het gebruiken van gemixte data het kredietrisico zo klein mogelijk houdt.