Hoe integreer je ESG in een credit risk assessment?

Björn van Raak
9 november 2022 - Leestijd 7 minuten

De klassieke manier van credit risk management bestaat uit het kijken naar de winstgevendheid van een bedrijf, liquiditeit en solvabiliteit. Steeds vaker lees je dat ESG wel degelijk een invloed heeft op credit risk assessments en investeringen. Ook wet- en regelgeving omtrent ESG krijgt steeds meer vorm (denk aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation en de Corporate Sustainability Reporting Directive) en breiden zich steeds verder uit. Waar nu nog grote bedrijven aan bovenstaande wetten moeten voldoen, zal het MKB de komende jaren volgen. Let je niet op ESG factoren tijdens een credit risk assessment, dan kunnen boetes in het verschiet liggen, kunnen verkeerde credit ratings worden toegekend, of kun je later in de knel komen met wet- en regelgeving. Een nieuwe manier van credit risk assessment biedt de oplossing.

Kleine terugblik

ESG staat voor Milieu, Sociaal en Goed Bestuur (Environment, Social, Governance). Milieufactoren van ESG zijn onder andere hoe organisaties omgaan met veranderingen in het milieu, hoe goed bedrijven hier mee om kunnen gaan en welke natuurlijke risico’s een bedrijf loopt. Bij Sociaal kun je denken aan factoren zoals gezondheid en veiligheid, human capital en sociaal kapitaal. Factoren die bij Goed Bestuur horen zijn transparantie van het bestuur, goede verslaglegging en hoe het bestuur omgaat met risicomanagement.

Investeerders kijken steeds vaker naar de ESG scores van bedrijven voordat zij gaan investeren en ESG neemt steeds duidelijkere vormen aan in de wet. Ook het ESG imago van een bedrijf speelt een steeds grotere rol. ESG is actueel en sijpelt langzaam door in elke tak van de organisatie. In credit risk analysis kwam ESG voor het eerst internationaal aan het licht in 2016. In de Principles for Reponsible Investment (PRI) werd door de Verenigde Naties een ESG onderdeel toegevoegd. Het doel hiervan was om meer transparantie te creëren en een systematische integratie van ESG te stimuleren.

Een nieuwe vorm van credit risk assessment

ESG factoren toevoegen aan je bestaande manier van analyseren is het makkelijkst en werkt het beste. Begin bij het definiëren van ESG risico’s en bijbehorende thema’s. Denk hierbij aan de locatie van een bedrijf (hoog of laag risicoland bijvoorbeeld), safety management en dergelijke. Bekijk welke factoren in je eigen branche het meest belangrijk zijn en weeg bepaalde factoren tegen elkaar af. Sommige factoren kun je zwaarder laten meewegen dan anderen. Zorg dat je deze factoren toevoegt aan je technische en fundamentele analyse. Hierna kun je deze specifieke ESG informatie gaan opzoeken. Als bedrijf moet je zelf bepalen welke factoren je in deze analyse meeneemt en hoe zwaar je ze laat meewegen. Er is niet één juiste manier, ook credit risk management kent geen one size fits all. Probeer wel één duidelijke richtlijn op te stellen voor alle toekomstige assessments die je gaat doen, zodat je alleen maatwerk hoeft te leveren wanneer dit echt nodig is.

Nadat je hebt vastgesteld welke factoren je mee neemt in de analyse ga je kijken naar de materialiteit van ESG-risico’s. Zijn dit factoren die momenteel een risico vormen? Of zijn het factoren die constant een bepaalde mate van invloed uitoefenen? In beide gevallen is het goed om te weten op welke manier dit eventuele winstgevendheid van een bedrijf (klant of anders) kan beïnvloeden.

Als laatste moet je nagaan hoe groot de kans is dat deze risico’s zich ook daadwerkelijk manifesteren. Niet elk risico is te voorkomen, maar bedrijven kunnen wel rekening houden met ESG risico’s. Kijk naar de mate van voorbereiding die bedrijven hebben gedaan en kijk ook hoe financieel veerkrachtig een bedrijf is wanneer deze risico’s zich manifesteren.

Verschillende sectoren onder druk

Steeds meer bedrijven, vooral banken en investeringsmaatschappijen, screenen bij hun relaties (leveranciers en afnemers) al op ESG risico’s en passen hier hun overeenkomsten op aan. Banken en investeringsmaatschappijen worden door de wet hiertoe verplicht, en hierdoor zie je dat het ESG beleid steeds verder doorsijpelt naar de kleinere bedrijven. Vooral bij bedrijven die in de fossiele brandstoffen handelen of bedrijven die een hoog risico lopen op acute en blijvende fysieke klimaatrisico’s hebben te maken met dit soort screenings. Bedrijven die niet door een screening heen komen kunnen uitgesloten worden van investeringen en leningen bij banken en investeringsmaatschappijen.

De klassieke manier van credit risk analyses, maken plaats voor een dynamische manier van kijken naar krediet door de druk van ESG en bijbehorende regelgeving (SFDR, CSRD). Per branche verschilt het op welke factoren er gefocust moet worden en welke factoren zwaarder meewegen. Wel is gebleken dat een sterke ESG strategie geïntegreerd in krediet analyses kan bijdragen aan een beter financieel beeld van een organisatie. Deze organisaties zijn vaak stabieler en veerkrachtiger. Een andere noot is ook dat er naast de druk vanuit de wetgeving ook steeds meer top-down druk plaats vind. Banken moeten voldoen aan wetgeving en sturen daarom erg op ESG aan bij hun klanten, die onder andere bestaan uit kleinere bedrijven. Dit is nu vooral voelbaar in specifieke sectoren, maar het zal niet lang meer duren of ESG zit in het takenpakket van elke credit manager.

Interesse gewekt?

Deel via social media

Interesse gewekt?

Vul uw gegevens in of bel ons direct.
We nemen binnen één werkdag contact met u op.
Of bel ons direct
België(afdeling verkoop) +32 (0)2 765 00 21Nederland (afdeling verkoop) +31 (0)10 322 03 04

Whitepaper

Credit Monitoring

Kansen voor jouw organisatie in beeld

Een kredietcheck bij klantacceptatie is waardevol, maar ook meteen verouderd. Het échte kredietrisico begint eigenlijk juist pas nadat je een klant hebt geaccepteerd. De oplossing: monitor de financiële gezondheid van je klanten real-time.

Pdf van 16 pagina’s, 0,4 MB
Credit Monitoring

Een free trial van één van onze producten? Zo geregeld!

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor