Dun & Bradstreet Rating

De Dun & Bradstreet Rating wordt al jarenlang erkend als de toonaangevende voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Deze evaluaties zijn gebaseerd op de meest uitgebreide up-to-date informatie. De D&B Rating zet een heleboel afzonderlijke gegevens om in een heldere beoordeling van het prestatievermogen van een onderneming.

SNEL INZICHT

De Dun & Bradstreet Rating

De D&B Rating wordt al jaren gezien als een toonaangevende, objectieve risico-indicator die u kan ondersteunen bij het nemen van uw kredietbeslissingen. D&B bekijkt per land welke factoren het meest bepalend zijn met betrekking tot risicobeoordeling en bedrijfsfaillissementen. De analysemethode is universeel, waardoor elke D&B Rating, hoewel landspecifiek bepaald, internationale vergelijking mogelijk maakt.

Het voorspellende vermogen van de D&B Rating

Er is aangetoond dat, twaalf maanden voor de uitspraak van een faillissement, 75% van de gefailleerde bedrijven een D&B ‘Risicofactor 4’ had. De Risicofactor waarschuwt je vroegtijdig voor mogelijke problemen en geeft je voldoende gelegenheid uw voorwaarden en condities overeenkomstig aan te passen om verliezen te voorkomen.

Hoe wordt de D&B Rating geactualiseerd?

Elke dag worden openbare gegevens, inclusief gerechtelijke uitspraken en de laatste balansgegevens, samen met specifieke D&B gegevens, zoals de unieke betalingservaringen, toegevoegd aan de D&B databank. De informatie wordt voor elk individueel bedrijf ingevoerd en aan een wiskundig algoritme onderworpen. De D&B Rating wordt automatisch geactualiseerd en weerspiegelt de meest recente stand van zaken bij een bedrijf.

Waaruit bestaat de D&B Rating?

De D&B Rating bestaat uit twee delen, te weten de ‘financiële sterkte’ code (gebaseerd op het netto eigen vermogen) en de ‘Risicofactor’ om het risico weer te geven, wanneer u met een onderneming transacties aangaat. De Risicofactor varieert van 1 (minimaal risico: zet de transactie voort) tot 4 (aanzienlijk risico: doe alleen zaken op gedekte basis).

De ‘maximum krediet’ beoordeling

Aan de hand van de D&B Rating kunnen wij een aanbeveling doen over het maximum verleenbare krediet voor een specifieke onderneming. De “Risicofactor” vormt het belangrijkste onderdeel van deze beoordeling. Medebepalend zijn de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de onderneming, zodat niet alleen de huidige positie van het bedrijf wordt weergegeven, maar ook de economische en industriële trend. De beoordeling van het maximum verleenbare krediet is een dynamische indicatie, welke continu wordt geactualiseerd.

Je vindt de unieke D&B Rating in een D&B Bedrijfsrapport.

D&B RATING

De ‘financiële sterkte’ tabel

Netto eigen vermogen
Volgestort kapitaal
Netto eigen vermogen (in €)
5A
5AA
50.000.000 en hoger
4A
4AA
25.000.000 – 49.999.999
3A
3AA
10.000.000 – 24.999.999
2A
2AA
2.000.000 – 9.999.999
1A
1AA
1.000.000 – 1.999.999
A
AA
500.000 – 999.999
B
BB
300.000 – 499.999
C
CC
150.000 – 299.999
D
DD
100.000 – 149.999
E
EE
50.000 – 99.999
F
FF
25.000 – 49.999
G
GG
10.000 – 24.999
H
HH
0 – 9.999
Netto eigen vermogen
Netto eigen vermogen (in €)
N
Negatief netto eigen vermogen
O
Netto eigen vermogen niet te bepalen cijfers niet beschikbaar
NB
Nieuw bedrijf bestaat korter dan 12 maanden
NQ
Niet meer actief bedrijf heeft activiteiten beëindigd
D&B RATING

De ‘risicofactor’ tabel

Risicofactor
Risico niveau
Te ondernemen actie
1
Minimaal risico
Zet de transactie voort; bied soepelere condities indien hierom wordt verzocht
2
Laag risico
Zet de transactie voort
3
Meer dan gemiddeld risico
Geadviseerd wordt de ontwikkeling van het bedrijf en het betalingsverloop goed te blijven volgen
4
Aanzienlijk risico
Vraag garanties voordat krediet verleend wordt
5
-
De beschikbare informatie maakt het niet mogelijk een risicofactor te bepalen

Waarmee kunnen we je helpen?

Is er een veelbelovende lead binnengekomen? Goed zo! Maar nu is het tijd om een aantal zakelijke beslissingen te nemen. Ga je hem accepteren als klant? Mag hij op krediet kopen en zo ja op welke voorwaarden? Gebruik bij het maken van deze beslissingen onze betrouwbare bedrijfsinformatie, zoals onze kredietrisicodata. Dan voorkom je dat je zakendoet met bedrijven die eigenlijk niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Lees meer.

Kennis van en inzicht in jouw markt is bepalend voor je succes. De Dun & Bradstreet Data Cloud is de grootste in zijn soort en stelt je in staat om uitgebreide analyses te maken, jouw marktaandeel en marktpenetratie inzichtelijk te maken en groeimogelijkheden te ontdekken.

Hoeveel bedrijven zijn er eigenlijk binnen een bepaalde regio en hoe groot zijn deze bedrijven? Hoeveel bedrijven zijn actief binnen een specifieke branche en hoeveel mensen werken er? Je kunt zelf snel en eenvoudig tellingen en selecties maken in de internationale bedrijven database van D&B op basis van vele criteria. Zo maak je inzichtelijk waar jij je het beste op kunt richten en waar jouw kansen op succes het grootste zijn. Lees verder

Door onze rijke database te integreren in jouw ERP-systeem kan je op vele manieren profiteren. Zo maak je en houdt je je data schoon binnen je hele organisatie. Je kan direct vanuit jouw bedrijfsapplicatie jouw klant en prospectinformatie valideren en verrijken. Actuele informatie wordt direct toegankelijk binnen je ERP en je kan het gebruiken om jouw acceptatieproces te automatiseren en scoringsmodel te verbeteren. Lees meer.

Bijna 70% van de Nederlandse BV’s is via aandelen verbonden met een ander bedrijf in Nederland of internationaal. Meer dan 30% van de Nederlandse BV’s en NV’s hebben een link met het buitenland. De Dun & Bradstreet Data Cloud is de meest volledige en betrouwbare bron voor inzicht in de Nederlandse én buitenlandse relaties van je zakenpartners, variërend van kleine onbekende ondernemingen tot de grootste multinationals met duizenden vestigingen. Lees meer.

Een initiële check bij het selecteren van een leverancier is niet afdoende. Belangrijk is vervolgens alle wijzigingen in risico’s inzichtelijk te maken en te monitoren. Zo blijf je exact op de hoogte hoe de risico’s zich in jouw totale supply chain ontwikkelen. Alleen met deze informatie kan je alle risico’s binnen jouw portfolio juist inschatten. Lees meer.

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor