Dun & Bradstreet Rating

De Dun & Bradstreet Rating wordt al jarenlang erkend als de toonaangevende voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Deze evaluaties zijn gebaseerd op de meest uitgebreide up-to-date informatie. De D&B Rating zet een heleboel afzonderlijke gegevens om in een heldere beoordeling van het prestatievermogen van een onderneming.

Snel inzicht

De Dun & Bradstreet Rating

De D&B Rating wordt al jaren gezien als een toonaangevende, objectieve risico-indicator die u kan ondersteunen bij het nemen van uw kredietbeslissingen. D&B bekijkt per land welke factoren het meest bepalend zijn met betrekking tot risicobeoordeling en bedrijfsfaillissementen. De analysemethode is universeel, waardoor elke D&B Rating, hoewel landspecifiek bepaald, internationale vergelijking mogelijk maakt.

Het voorspellende vermogen van de D&B Rating

Er is aangetoond dat, twaalf maanden voor de uitspraak van een faillissement, 75% van de gefailleerde bedrijven een D&B ‘Risicofactor 4’ had. De Risicofactor waarschuwt je vroegtijdig voor mogelijke problemen en geeft je voldoende gelegenheid uw voorwaarden en condities overeenkomstig aan te passen om verliezen te voorkomen.

Hoe wordt de D&B Rating geactualiseerd?

Elke dag worden openbare gegevens, inclusief gerechtelijke uitspraken en de laatste balansgegevens, samen met specifieke D&B gegevens, zoals de unieke betalingservaringen, toegevoegd aan de D&B databank. De informatie wordt voor elk individueel bedrijf ingevoerd en aan een wiskundig algoritme onderworpen. De D&B Rating wordt automatisch geactualiseerd en weerspiegelt de meest recente stand van zaken bij een bedrijf.

Waaruit bestaat de D&B Rating?

De D&B Rating bestaat uit twee delen, te weten de ‘financiële sterkte’ code (gebaseerd op het netto eigen vermogen) en de ‘Risicofactor’ om het risico weer te geven, wanneer u met een onderneming transacties aangaat. De Risicofactor varieert van 1 (minimaal risico: zet de transactie voort) tot 4 (aanzienlijk risico: doe alleen zaken op gedekte basis).

De ‘maximum krediet’ beoordeling

Aan de hand van de D&B Rating kunnen wij een aanbeveling doen over het maximum verleenbare krediet voor een specifieke onderneming. De “Risicofactor” vormt het belangrijkste onderdeel van deze beoordeling. Medebepalend zijn de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de onderneming, zodat niet alleen de huidige positie van het bedrijf wordt weergegeven, maar ook de economische en industriële trend. De beoordeling van het maximum verleenbare krediet is een dynamische indicatie, welke continu wordt geactualiseerd.

U vindt de unieke D&B Rating in de D&B Bedrijfsinformatierapporten.

D&B Rating

De ‘financiële sterkte’ tabel

Netto eigen vermogen Volgestort kapitaal Netto eigen vermogen (in €)
5A 5AA 50.000.000 en hoger
4A 4AA 25.000.000 – 49.999.999
3A 3AA 10.000.000 – 24.999.999
2A 2AA 2.000.000 – 9.999.999
1A 1AA 1.000.000 – 1.999.999
A AA 500.000 – 999.999
B BB 300.000 – 499.999
C CC 150.000 – 299.999
D DD 100.000 – 149.999
E EE 50.000 – 99.999
F FF 25.000 – 49.999
G GG 10.000 – 24.999
H HH 0 – 9.999
Netto eigen vermogen Netto eigen vermogen (in €)
N Negatief netto eigen vermogen
O Netto eigen vermogen niet te bepalen cijfers niet beschikbaar
NB Nieuw bedrijf bestaat korter dan 12 maanden
NQ Niet meer actief bedrijf heeft activiteiten beëindigd

D&B Rating

De ‘risicofactor’ tabel

Risicofactor Risico niveau Te ondernemen actie
1 Minimaal risico Zet de transactie voort; bied soepelere condities indien hierom wordt verzocht
2 Laag risico Zet de transactie voort
3 Meer dan gemiddeld risico Geadviseerd wordt de ontwikkeling van het bedrijf en het betalingsverloop goed te blijven volgen
4 Aanzienlijk risico Vraag garanties voordat krediet verleend wordt
De beschikbare informatie maakt het niet mogelijk een risicofactor te bepalen

Uitdagingen

Waarmee kunnen wij helpen?

Interesse of vragen?

Wilt u advies over hoe je onze data in kunt zetten voor de doelstellingen van uw bedrijf? Of heb je een vraag? Vul dan het formulier. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.