Handelsintensiteit index: een indicator voor economische activiteit

Leestijd 8 minuten | Geschreven door Anne de Geus | 20 januari, 2022

Tijdens de eerste maanden toen Covid-19 zijn intrede nam, hebben de Data Scientists van Altares Dun & Bradstreet een monitor ontwikkeld die de handelsintensiteit kan meten. Het doel hiervan was om onze klanten te ondersteunen met relevante, toekomstgerichte en bruikbare inzichten vanuit onze data.

In de loop van 2020 stelden wij vast dat onze index een leidende indicator is voor de algemene economische activiteit in zowel Nederland als België. Dit werd in de loop van 2021 bevestigd: toen de bureaus voor de statistiek van de overheid de definitieve BBP-cijfers voor 2020 bekendmaakten, brachten zij ook aanhoudende zwakte in de economie voor 2020 aan het licht. In 2021 bleek uit de binnenkomende feitelijke gegevens telkens weer dat de stand van de economie minder sterk was dan de bureaus hadden voorspeld. Voor beide jaren had onze handelsintensiteit index deze aanhoudende zwakte echter al ruim van tevoren laten zien.

De onvolmaakte maar sterke relatie tussen onze handelsintensiteit index en het BBP

In oktober en november 2021 bleef onze index wijzen op een aanhoudende zwakte van de economie. Op het eerste gezicht lijkt dit in schril contrast te staan met het recente “euforische” sentiment van de economische groei. 

Voorzichtigheid is echter geboden bij het interpreteren van de cijfers en berichten van de officiële statistische overheidsinstanties en hun prognoses. De meeste daarvan zijn gericht op de klassieke vergelijking van jaar tot jaar. Zeker, 2021 is in dit licht beter dan 2020 was. Maar in vergelijking met 2019 laten de officiële cijfers ook zien dat de economie in 2021 nog steeds ver achterblijft bij de prestaties van vóór de pandemie. 

grafiek Overall-Index-of-Economic-activity
Grafiek Overall-Index-of-Economic-activity2

In een recente publicatie over het derde kwartaal van 2021 benadrukte het CBS dat:

  • het bbp met 1,9% is gegroeid ten opzichte van de voorgaande kwartalen;
  • deze groei geheel voor rekening kwam van overheidsuitgaven (aan vaccins en medische zorg) en huishoudens;
  • de totale bedrijfsinvesteringen zijn afgenomen.

Bron: https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/46/economic-growth-of-1-9-percent-in-q3-2021

Voor België is een soortgelijk beeld ontstaan. In haar recente publicatie heeft de NBB/BNB gewezen op dezelfde elementen die een rol spelen als voor Nederland.

Bron: https://www.nbb.be/en/articles/belgian-economic-activity-expected-increase-02-last-quarter-2021

Onze gegevensreeks brengt de effecten van de overheidsuitgaven en de consumptiepatronen van de huishoudens niet volledig in beeld. Wij registreren echter wel de intensiteit van de investeringen, de handel- en de dienstensector, waarvan bekend is dat zij de drijvende kracht zijn achter de toekomstige ontwikkeling van het BBP.

In beide landen hebben de officiële overheidsinstanties achteraf bevestigd dat de investeringen door het bedrijfsleven in feite nog steeds lager zijn dan in 2019. Kortom, de recente publicaties van deze overheidsinstanties zijn in overeenstemming met wat onze handelsintensiteit index al een tijdje laten zien: een sterke opleving naar solide economische groei -aangedreven door alle bijdragers aan het BBP- is niet waarschijnlijk op korte termijn.

Hoewel de relatie tussen onze index en het BBP dus niet perfect is, lijkt de handelsmonitor een sterke voorlopende indicator te zijn voor de (nabije) toekomstige economische groei. 

Wat betekent dit voor 2022?

Aangezien onze index een goed beeld geeft van de toekomstige stand van zaken in de economie, wijst het aanhoudend gematigd niveau erop dat een sterke economische heropleving niet waarschijnlijk is voor 2022. 

Geconfronteerd met onzekerheden rond de beroepsbevolking, inflatie, stabiliteit van de toeleveringsketen en overheidsmaatregelen zullen bedrijven voorzichtig te werk gaan. Investeringen zullen worden teruggeschroefd of zelfs uitgesteld. Als gevolg daarvan zal actief beheer van kasstromen en kosten een belangrijk onderwerp zijn aan de tafel van de CFO/CEO. 

Advies van de Data Scientist

Houd er rekening mee dat situaties als een lock downs, of vergaande opgelegde maatregelen vanuit de overheid wel eens vaker voor kunnen komen. Hopelijk hebben we met de Omikron variant, de laatste grote golf van het corona virus gehad, maar zeker is dat uiteraard niet. Ik adviseer om je cash flow goed in de gaten te houden. Dit betekent dat je ervoor zorgt dat facturen door je klanten goed en tijdig betaald worden.  Als je vertraging opmerkt, is het beter hier zo snel mogelijk met de klant over in gesprek te gaan. 

Wanneer het aantal faillissementen begint te stijgen, neemt ook het risico opnieuw toe. We zitten weliswaar op een historisch laag niveau, externe factoren kunnen dit in sneltreinvaart veranderen. Denk aan aanhoudende lockdowns en het eventueel terugvorderen van tegemoetkomingen van de overheid over de afgelopen 2 jaren. Dit zou zomaar een sneeuwbal effect kunnen veroorzaken.

Als je kan, neem dan deel aan een uitwisselingsprogramma rond betalingservaringen. Door het indienen van je eigen factuurgegevens, krijg je van het informatiebureau ook inzicht in hoe jouw klanten aan anderen betalen. Zie je zelf nog geen signalen? Het kan zijn dat anderen die wel al gezien hebben. Hoe beter je hier zicht op hebt, hoe beter je jouw cash flow kan blijven controleren.

Als laatste, blijf creatief en blijf relevant. Heel wat ondernemers hebben bewezen dat ze tijdens de vorige lock downs met succes heel creatief uit de hoek konden komen. Doorgaan op dit elan blijft zeker een aanbeveling. Werk eventueel alvast wat scenario’s uit voor wat er ons naar alle verwachtingen te wachten staat: hogere kosten voor energie, inflatie, arbeidsmarktkrapte, en onzekerheid in de aanvoer van goederen en diensten. Bereken wat de impact hiervan zou zijn op je organisatie. Het hoeven niet meteen doem denk scenario’s te zijn, en het blijven uiteraard maar simulaties, maar goed voorbereid een storm tegemoet gaan is altijd beter dan wanneer het je onverwachts overvalt.

Joris Peeters – Chief Data Scientist, Altares Dun & Bradstreet

Deel via social media

Anne de Geus

Marketing Campaign Officer

Whitepaper

Credit Monitoring

Kansen voor jouw organisatie in beeld

Een kredietcheck bij klantacceptatie is waardevol, maar ook meteen verouderd. Het échte kredietrisico begint eigenlijk juist pas nadat je een klant hebt geaccepteerd. De oplossing: monitor de financiële gezondheid van je klanten real-time.

Pdf van 16 pagina’s, 0,4 MB
Credit Monitoring

Een free trial van één van onze producten? Zo geregeld!

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor