Datastrategie in de board room

In deze webinar leer je onder andere:

Webinar terugkijken

Sprekers:

Roon Hulshoff
DMYB
Tom van Dael
CFO bij Fox-IT

Overzicht webinar

De daadwerkelijke waarde van datagedreven werken
McKinsey ontdekte dat slechts 6% van beslissingmakers tevreden is met de huidige mata van innovatie. De wens tot innovatie leidt niet altijd tot een succesvolle uitvoering. Verandering is spannend voor alle betrokken partijen en om innovatie succesvol te laten zijn is er leiderschap en visie nodig. Met de komst van AI innovaties zoals ChapGPT is het nu tijd om een gefundeerde datastrategie te ontwikkelen.

Een datastrategie stroomlijnt business doelstellingen
Datagedreven initiatieven zijn in de meeste organisaties, al dan niet op afdelingsniveau, in enige vorm wel aanwezig. Er is echter veelal geen organisatiebreed perspectief hoe inzichten uit data over de diverse afdelingen toegepast kunnen worden om zo schaalbaar producten en diensten aan te bieden. Bij de datagedreven ontwikkeling is het dus zeer belangrijk dat er een eenduidige visie en strategie is. Deze zorgen namelijk voor de samenhang en alignment binnen de organisatie en stroomlijnen alle datagedreven initiatieven naar een en hetzelfde doel.

‘Bedrijven die datagedreven werken als speerpunt in de strategie hebben opgenomen, zien hun omzet stijgen, bieden betere klantervaringen en gaan simpelweg efficienter werken.’

In dit webinar geven Roon Hulshoff van Data Mind Your Business (DMYB) en Tom van Dael CFO bij Fox-IT hun visie op een datagedreven ontwikkeling. Zij stellen dat daadwerkelijke waarde van datagedreven werken tot uiting komt wanneer er, op basis van de verkregen inzichten, besluitvormingsacties volgen die zich richten op waarderealisatie met een sterke focus op klantbehoefte en eindgebruiker.

Wat is er nodig voor datagedreven werken succesvol te implementeren? Welke kennisoverdracht vind er plaats tussen systemen? En hoe haal je nu de volle potentie uit de aanwezige assets? Op deze en nog meer vragen krijg je tijdens dit webinar antwoord.

  • Data silo’s door je organisatie heen uit te zwaaien
  • Waar een fundament van datastrategie uit bestaat
  • Hoe strategie, technologie, proces, organisatie dynamiek en human assets aligned kunnen worden
  • Stapsgewijs te innoveren o.b.v. inzichten uit data

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor