De Rusland Oekraïne crisis: Wat zijn de gevolgen voor de wereldwijde economie en bedrijven?

Henrica Westhoeve
3 maart 2022 - Leestijd 8 minuten

Brussel, 3 maart 2022 – Sinds Rusland Oekraïne is binnen gevallen is het duidelijk geworden hoe gevoelig een supply chain is, maar ook hoe snel toegang tot belangrijke grondstoffen geblokkeerd kunnen worden. Rusland en Oekraïne zijn een van de grootste export landen wanneer het gaat om gas, olie, metaal en landbouw. Beide landen en hun export zijn van cruciaal belang voor Europa. Hoe langer deze crisis gaat duren, hoe significanter de implicaties voor Europa’s energietransport worden, maar ook andere sectoren komen hierdoor onder druk te staan. In dit blog leggen we kort uit wat de grootste uitdagingen zijn die zich op dit moment voordoen en wat de gevolgen zijn van sancties vanuit de EU en de counter sancties vanuit Rusland op zakelijk gebied. Voor een gedetailleerde versie van deze informatie verwijzen we je graag naar de white paper over de Rusland-Oekraïne crisis. 

Verstoorde Supply Chain

Rusland en Oekraïne zijn beide grote exporteurs op gebied van landbouw, gas, olie en metaal. Op het moment dat deze grondstoffen door een conflict in mindere mate beschikbaar zijn, heeft dit gevolgen op verdere punten in de supply chain en ontstaan hier knelpunten. Ook zullen transportkosten stijgen omdat er minder beschikbaar is, of er moet worden uitgeweken naar een alternatief. In figuur 1 is te zien hoeveel landen er afhankelijk zijn van Russische en Oekraïense export van bepaalde goederen. Zo komen de gasvoorraden van Europa voor 41% uit Rusland en wordt 90% van neon (gebruikt voor het maken van chips) uit Rusland gehaald. Hier zijn weinig alternatieven voor beschikbaar. 

russian-ukrainian

Figuur 1: Aantal landen dat sterk afhankelijk is van de Russische en Oekraïense uitvoer van bepaalde basisproducten

Sancties

Wereldwijd leggen verschillende landen sancties op grote Russische banken en bedrijven. Nieuwe sancties zijn niet uitgesloten en zullen naar verwachting wederom gericht zijn op grote Russische banken en bedrijven. Echter zijn die Russische bedrijven niet de enige die deze sancties zullen voelen. De volledige familiestructuur  van deze bedrijven bestaat uit meer dan 16.748 entiteiten verspreid over 21 landen volgens Dun & Bradstreet data. Dit laat zien dat sancties meer impact hebben dan zichtbaar op het eerste gezicht. Data zoals uiteindelijk belanghebbenden en volledige familiestructuur van een bedrijf zijn nu belangrijker dan ooit om inzichtelijk te hebben. Zo verklein je het risico op verborgen compliance risico’s. De kans is groot dat Rusland op korte termijn ook met sancties voor de EU, de VS en de VK gaat komen. Rusland heeft een machtspositie als het gaat om gasbevoorrading en metalen. Vooral sancties op gasbevoorrading zullen een probleem vormen voor Europa in verband met de afhankelijkheid. Voor een meer gedetailleerde lijst van sancties en implicaties kun je de whitepaper downloaden. 

Download de whitepaper: Russia-Ukraine Crisis, implications for the global economy and businesses

Bovenstaande laat ook zien hoeveel bedrijven er aan elkaar verbonden zijn dankzij globalisering en de afhankelijkheid die er in de supply chain ontstaan is. Dit gaat nog verder: er zijn bijna 15.000 Tier 1 en 7,6 miljoen Tier 2 leveranciers relaties met Russische entiteiten globaal genomen. Hierdoor creëren sancties een ripple effect die we terugzien in de Verenigde Staten, Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Hierdoor wordt een al fragiele wereldwijde supply chain nog verder op de proef gesteld.

Escalatie en herstel

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne kan mogelijk het economisch herstel van Europa beïnvloeden. Als de situatie escaleert bestaat er een kans dat de NAVO in een oorlogssituatie terecht komt met Rusland. De economische gevolgen van een oorlogssituatie zoals deze heeft desastreuse gevolgen voor een globale economie die nog volop aan het herstellen is van de pandemie.

Conclusie

Als resultaat van deze crisis worden handelsroutes verstoord, stijgen vrachtkosten, worden grondstoffen deels ontoegankelijk en ontstaan er grote verstoringen voor bedrijven. Sancties tegen Rusland hebben ook gevolgen voor andere landen en bedrijven, en counter-sancties van Rusland hebben directe gevolgen op gasvoorraden en prijzen van grondstoffen. Dit alles kan mogelijk de wereldwijde economie laten ontsporen terwijl inflatie nog verder stijgt. Een groot deel van de stijgende kosten worden doorgerekend aan de gebruiker, waardoor producten en services een duurder prijskaartje krijgen. 

Download de whitepaper: Russia-Ukraine Crisis, implications for the global economy and businesses

Key takeaways

  • Breng de huidige supply chain in kaart en onderzoek of hier mogelijke knelpunten kunnen ontstaan. 
  • Bekijk eventuele credit risk rapporten van bedrijven opnieuw als zij zich in Oekraïne en/of Rusland bevinden.
  • Zorg ervoor dat je weet van bedrijven wie de UBO’s zijn en dat je de volledige bedrijfsfamilie van klanten in kaart hebt om zo het risico op verstopte compliance risico’s te verkleinen.
Interesse gewekt?

Deel via social media

Interesse gewekt?

Vul uw gegevens in of bel ons direct.
We nemen binnen één werkdag contact met u op.
Of bel ons direct
België(afdeling verkoop) +32 (0)2 765 00 21Nederland (afdeling verkoop) +31 (0)10 322 03 04

Whitepaper

Credit Monitoring

Kansen voor jouw organisatie in beeld

Een kredietcheck bij klantacceptatie is waardevol, maar ook meteen verouderd. Het échte kredietrisico begint eigenlijk juist pas nadat je een klant hebt geaccepteerd. De oplossing: monitor de financiële gezondheid van je klanten real-time.

Pdf van 16 pagina’s, 0,4 MB
Credit Monitoring

Een free trial van één van onze producten? Zo geregeld!

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor