Dit moet je weten over de 6e AML richtlijn

Sharomy Autar
26 Mei 2021 - Leestijd 9 minuten

Alleen al in Nederland wordt er jaarlijks naar schatting zo’n 13 miljard euro witgewassen. Om dit te bestrijden, hanteert Europa de Europese Anti Money Laundering wetgeving. Het doel van de AML wetgeving is witwassen in de EU bestrijden. De anti-witwaswetgeving is afgelopen jaar wederom aangescherpt. De 6e AML richtlijn vervangt de 5e AML richtlijn. AML6 moet uiterlijk op 3 juni 2021 in de EU lidstaten worden gehandhaafd. 

De 6e AML richtlijn focust zich op het stellen van Europese kaders en het invoeren van voor alle lidstaten consistente, afschrikkende sancties. In deze blog geven we je een update van de wijzigingen ten opzichte van AML5.

Bankbiljetten telmachine

Van de 5e naar de 6e AML richtlijn

Voordat we inzoomen op de wijzigingen, blikken we even terug op AML5. We schreven hier eerder een uitgebreid artikel over. De invoering van het UBO register, verscherping van UBO identificatie en de verruiming van het aantal branches dat zich moet houden aan de AML wetgeving vormden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van AML4. Verder zagen we een verhoging in de sancties. Ook in AML6 zijn de sancties opnieuw aangescherpt.

De volgende zaken veranderen na invoering van de 6e AML richtlijn:

Een nieuwe definitie van ‘criminele activiteiten’ 

De 5e AML richtlijn stelde dat ‘criminele activiteiten’ strafbaar moeten zijn in alle deelnemende lidstaten van de EU. In de 6e AML richtlijn krijgt deze term meer betekenis. Er is een lijst opgemaakt van basisdelicten die strafbaar gesteld moeten worden door alle EU-lidstaten (als dit al niet eerder strafbaar was). 

22 strafbare delicten AML6

Medeplichtige witwassen nu ook strafbaar

Een andere verscherping die we in AML 6 terugzien, is het feit dat medeplichtigheid, poging tot en het uitlokken van de bovenstaande delicten straks ook strafbaar zijn. In de bovenstaande  gevallen kunnen medeplichtigen worden beschouwd als plegers van witwaspraktijken en kunnen zij beticht worden met dezelfde straffen als degenen die rechtstreeks voordeel halen uit witwaspraktijken.

Betere samenwerking op internationaal niveau

Door de opgestelde lijst aan delicten door te voeren in alle lidstaten, ontstaat er een meer consistente aanpak op EU-niveau. De Europese Unie hoopt zo meer uniformiteit en een betere samenwerking. Daarnaast staat in de 6e richtlijn dat lidstaten die betrokken zijn bij een vervolging van een strafbaar feit dienen samen te werken om de procedure te centraliseren. De European Banking Authority (EBA) heeft op dit gebied de coördinerende rol.

Zwaardere straffen

Waar lidstaten voorheen zelf nog mochten bepalen welke maximumstraffen er aan misdrijven ten grondslag liggen, is er in AML6 bepaald dat de maximale straffen minimaal 4 jaar moeten bedragen. Daarnaast mogen de lidstaten ook nieuwe aanvullende sancties opleggen. Denk hierbij aan een geldboete, een inperking van overheidssubsidies of zelfs het tijdelijk verbieden van het uitvoeren van commerciële activiteiten of overheidsfuncties.

Uitbreiding strafrechtelijke aansprakelijkheid

Naast een uitbreiding van de strafmaatregelen, is ook de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen verruimd. Volgens de huidige regels kunnen zijn alleen natuurlijke personen strafbaar voor het witwassen van geld. In AML6 is de strafrechtelijke aansprakelijkheid uitgebreid, waardoor ook rechtspersonen van bv’s en nv’s strafbaar zijn. 

Compliant blijven als organisatie

Door deze aangepaste wetgeving, komt er druk op de compliance afdeling te liggen. Tijdens de komende implementatieperiode wordt bijvoorbeeld van organisaties die vallen onder de nationale implementaties van de AML wetgeving, bijvoorbeeld Wwft in Nederland, verwacht dat zij hun zakelijke relaties en diens UBO’s controleren op bijvoorbeeld de 22 verplichtgestelde strafbare feiten. Dit betekent onder andere dat je als organisatie opnieuw moet kijken naar de huidige manier van screenen. 

Altares Dun & Bradstreet: jouw partner in compliance data

Altares Dun & Bradstreet helpt organisaties een bedrijfscultuur te creëren waarin data als strategisch wapen voorop staat. Onze Dun & Bradstreet data cloud is een onuitputtelijke bron van informatie, met inzichten die 90% van alle fortune 500 bedrijven dagelijks raadplegen. Heb jij hulp nodig bij het efficiënt inrichten van jouw compliance processen? Neem dan contact met ons op.

Interesse gewekt?

Deel via social media

Interesse gewekt?

Vul uw gegevens in of bel ons direct.
We nemen binnen één werkdag contact met u op.
Of bel ons direct
België(afdeling verkoop) +32 (0)2 765 00 21Nederland (afdeling verkoop) +31 (0)10 322 03 04

Whitepaper

UBO monitoring

Uitdagingen en praktische overwegingen

Inzicht verwerven in UBO’s is een fundamentele eis van de anti-witwasrichtlijn van de EU. In deze whitepaper verkennen we manieren om problemen rond het verifiëren en monitoren van UBO’s uit de weg te ruimen.

Pdf van 28 pagina’s, 0,3 MB
visual

Een free trial van één van onze producten? Zo geregeld!

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor