Vijf dingen die je moet weten over AML5

Sharomy Autar
20 januari 2020 - Leestijd 6 minuten

Na de invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn, bleek het probleem rondom witwassen van geld en terrorisme-financiering nog steeds aanzienlijk groot. Dit was genoeg reden om een vijfde anti-witwasrichtlijn in te voeren. Deze richtlijn is nóg scherper dan AML4 en zal vanaf 10 januari 2020 van kracht zijn.

De wijzigingen ten opzichte van de vierde richtlijn hebben invloed op de Wwft, maar ook op de organisaties die aan de vijfde richtlijn zullen moeten voldoen. Wij zetten de vijf belangrijkste wijzigingen op een rij.

stapeltje munten en een klok

1.   Meer instellingen krijgen verplichtingen

Vanwege de uitgebreide reikwijdte van de Wwft zullen meer branches zich moeten houden aan diens verplichtingen. Zo vallen nu ook aanbieders van kansspelen onder de regelgeving als zij meer dan €10.000 in contanten ontvangen. Dit wil zeggen dat loterijen, maar bijvoorbeeld ook aanbieders van online kansspelen dienen te voldoen aan de regels en richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarnaast zullen virtuele valutaplatforms en portemonnee-aanbieders ook gereguleerde entiteiten worden onder het toepassingsgebied van de richtlijn. Tot slot vallen na implementatie ook belastingadviseurs, vastgoedmakelaars en kunsthandelaren hieronder zodra het gaat om transacties boven de €10.000.

2.   Het UBO-register: Ben je er klaar voor?

Een lang verwachte verandering is de introductie van een UBO-register voor Nederland. In het UBO-register worden alle ‘ultimate benificial owners’ van juridische entiteiten opgenomen. Vanaf 2020 zullen van alle UBO’s de persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en BSN-nummer beschikbaar gesteld worden.

Met de introductie van het UBO-register wordt tevens de definitie van UBO aangepast: de grens van 25% of meer vennootschap of zeggenschap wordt teruggebracht naar 10%. Wanner er geen ultimate benificial owner kan worden gevonden, zal de directe beleidsbepalers als ultimate benificial owner worden aangewezen.

Organisaties krijgen dus toegang tot meer UBO-informatie over zakelijke relaties. Dit geldt wel enkel voor entiteiten binnen Nederland. Doe je ook zaken buiten Nederland? Dan zal je zelf achter de UBO moeten komen. Vaak dien je hier verschillende bronnen voor te raadplegen. Dit kan een tijdrovend proces worden. Gelukkig bestaat er ook één bron die eigendomsstructuren wereldwijd in kaart brengt.

3.   Blijvend monitoren binnen het KYC-beleid

De vijfde richtlijn verscherpt de regel waarin er optie is om iemand van het hoger management aan te wijzen als UBO. Zo moet duidelijk zijn uit het dossier wat de reden van deze keuze geweest is en welke maatregelen er zijn getroffen om de UBO te identificeren. Ook dient er een omschrijving van de moeilijkheden die optreden tijdens identificatieproces toegevoegd te worden.

Daarnaast dient een onderzoek niet alleen plaats te vinden bij het aannemen van een nieuwe klant of leverancier, maar ook bij bestaande relaties. De frequentie is afhankelijk van de risicograad van deze relatie.

Een zakelijke relatie dien je dus doorlopend te monitoren. Dit omvat het uitvoeren van een oplettende controle van de transacties die verricht worden gedurende de relatie. Bij ongebruikelijke zaken binnen het patroon dient verder onderzoek te worden gedaan naar de achtergrond van deze transactie.

Deze specifieke wijzigingen hebben gevolgen voor de stappen binnen het huidig KYC-beleid (Know Your Customer beleid). Het KYC-proces staat bekend als een van de compliance processen met de meeste uitdagingen. Een externe databron die jouw informatie up-to-date houdt kan monitoring gemakkelijker maken. Een voorbeeld van een uitgebreide, wereldwijde databron is de Data Cloud van Altares Dun & Bradstreet. Hoe het KYC-proces precies te werk gaat en wat de rol is van externe data leggen we uit in onze eerder geschreven paper.

4.   Zakendoen met hoge risicolanden

Voor de “derde-hoogrisicolanden” (landen die traditioneel gezien als risicovol worden beschouwd) geldt dat er strengere onderzoeksmaatregelen ten grondslag zullen liggen aan het KYC-proces. Een voorbeeld van zo een land is Noord-Korea. Wil je zakendoen met een entiteit die gevestigd is buiten Nederland? Dan heb je aan het nationale UBO-register dus niet voldoende.

5.   Verhoogde sancties

Naast het gewijzigde beleid worden ook de sanctiemogelijkheden aangepast. Het maximumbedrag van categorie 3 in de Wwft wordt verhoogd van €4 miljoen naar €5 miljoen. Daarnaast is er een omzetgerelateerde boetemogelijkheid opgenomen.

De besluiten rondom het opleggen van sancties en maatregelen zullen met ingang van 10 januari as verplicht door de toezichthouders worden gepubliceerd. De algemene deadline is vastgesteld op 10 januari 2020, maar een aantal wijzigingen dienen pas tegen 10 maart 2020 doorgevoerd zijn.

Sancties voorkomen door gemakkelijk UBO-structuren te ontrafelen

Het identificeren en verifiëren van de UBO is met ingang van de vijfde AML-richtlijn een essentiële component van het Know Your Customer (KYC)-onboardings- en monitoringsproces. Momenteel is transparantie rondom beneficial ownership echter nog steeds eerder uitzondering dan regel in veel jurisdicties.

Het blootleggen van Ultimate Beneficial Ownership (UBO) kan zijn uitdagend zonder een consistente, snelle, nauwkeurige en wereldwijde gegevensbron. Onze toonaangevende oplossing voor compliance, indueD, kan jou helpen om de complexiteit van compliance beheersen en tegelijk ethisch verantwoord bedrijfsgroei realiseren. Bescherm jouw organisatie tegen verborgen risico’s door het in kaart brengen van uit handelspartners en hun indirecte relaties en voorkom boetes en reputatieschade.

Interesse gewekt?

Deel via social media

Interesse gewekt?

Vul uw gegevens in of bel ons direct.
We nemen binnen één werkdag contact met u op.
Of bel ons direct
België(afdeling verkoop) +32 (0)2 765 00 21Nederland (afdeling verkoop) +31 (0)10 322 03 04

Whitepaper

UBO monitoring

Uitdagingen en praktische overwegingen

Inzicht verwerven in UBO’s is een fundamentele eis van de anti-witwasrichtlijn van de EU. In deze whitepaper verkennen we manieren om problemen rond het verifiëren en monitoren van UBO’s uit de weg te ruimen.

Pdf van 28 pagina’s, 0,3 MB
visual

Een free trial van één van onze producten? Zo geregeld!

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor