Door met Altares Dun & Bradstreet te werken, houdt Stertil zich netjes aan de regels

Als men in New York City onderhoud pleegt aan een bus van het gemeentelijk vervoersbedrijf, is de kans groot dat dit gebeurt op een hefbrug van het Friese Stertil. Het bedrijf, dat huisvest in het dorpje Kootstertille, zet wereldwijd de standaard als het gaat om hefbruggen voor zware maar ook lichte voertuigen.

Stertil

100

Distributeurs wereldwijd

80

Service engineers

61

Jaar ervaring

De organisatie legt de lat dan ook hoog voor alle klanten en leveranciers waar ze zaken mee doet. Douwe Groenendijk, CFO bij Stertil: “Wij zijn een nuchter, net bedrijf dat alles volgens de regels doet. En daar helpt Altares Dun & Bradstreet ons bij.”

Douwe Groenendijk
CFO

1.    De uitdaging

Compliance gestalte geven

“We willen uiteraard geen zakendoen met personen of organisaties waar sancties tegen gelden.”

Stertil maakt heavy duty vehicle lifts voor zware voertuigen zoals bussen en trucks, light duty vehicle lifts voor personenwagens en dockproducten voor de logistieke wereld. Het wereldwijd opererende bedrijf heeft distributeurs en eindgebruikers als klanten, maar soms ook gemeentelijk vervoersbedrijven van grote steden. Niet alleen New York City, maar ook Parijs en Beijing rekenen op de degelijke kwaliteit van de hefbuggenfabrikant als het gaat om onderhoud in delen van het OV. Verder heeft het bedrijf in verschillende landen onderhoudsmonteurs die aan eigen producten, maar ook aan die van derden, kunnen werken.

Wie de klant ook is: Stertil houdt bestaande en prospect klanten tegen het licht met een kredietcheck (via de D&B Finance Analytics services van Altares Dun & Bradstreet) en met indueD, een achtergrondcheck die onder andere blootlegt wie er achter een organisatie zit en of deze partij voorkomt op internationale sanctielijsten. Groenendijk: “We willen uiteraard geen zakendoen met personen of organisaties waar sancties tegen gelden.”

2    De oplossing

Wereldwijde data

“We gebruiken indueD nu zo’n drie jaar, en we verkopen er geen hefbrug méér om,” zegt de CFO, “maar we hebben een zorgplicht. We mogen en willen niet verkopen aan gesanctioneerde partijen. Lijsten daarvoor zijn online te vinden, maar met Altares Dun & Bradstreet kunnen wij heel snel vaststellen of mensen of instanties gesanctioneerd zijn.”

Voorheen was dat dus tijdrovend mensenwerk. Ongeveer drie jaar geleden ging Stertil dus de markt op om het proces van de achtergrondcheck te automatiseren. “We benaderden drie partijen, maar Dun & Bradstreet bleek voor ons de juiste keuze”, zegt Groenendijk. “We handelen wereldwijd en zij hebben data van over de hele wereld. We vroegen letterlijk: hoe zouden jullie dit doen? Daar hadden ze een goed antwoord op.” Altares Dun & Bradstreet kwam met de oplossingen en personaliseerde die, zodat ze werkbaar werden voor Stertil.

8000

m² fabrieks oppervlakte

1961

Jaar van oprichting

50

Actief in 50 internationale markten

3.    Het resultaat

Geen scheve schaats

Als de status van een klant (wel- of niet gesanctioneerd) in indueD verandert, of de wetgeving doet dat, dan moet Stertil snel op de hoogte zijn. Het bedrijf kiest er daarom voor bestaande klanten periodiek te checken. De oorlog in Oekraïne maakte zulke checks het afgelopen jaar nog relevanter. Groenendijk: “Er gelden internationale sancties tegen partijen in Rusland. Met betreffende partijen willen wij dan geen zaken meer doen.”

“Het is heel simpel. Als je een scheve schaats rijdt en bijvoorbeeld zakendoet met een gesanctioneerde partij, kan het gevolg zijn dat je in Amerika wordt buitengesloten bij aanbestedingstrajecten door overheidsinstanties.” Dat vat de noodzaak naar compliance kort samen. “En wat óók een voordeel is: de rapporten zijn internationaal overdraagbaar”, aldus Groenendijk. Dat wil zeggen: mocht bijvoorbeeld blijken dat een afnemer van Stertil onverhoopt op enig moment toch op een sanctielijst terecht is gekomen, dan kan Groenendijk documenten overhandigen die laten zien dat hij aan zijn kant z’n huiswerk deed wanneer ten tijde van de transactie daarvan nog geen sprake was.

Aan de regels voldoen

Aan de regels voldoen. “Méér sexy dan dat, kan ik het ook niet maken”, lacht de financieel directeur. “D&B Finance Analytics geeft ons een inschatting van de financiële status van een klant. Zijn ze goed voor hun geld? Kunnen ze betalen? Met indueD weten we zeker dat een klant is, wie hij zegt te zijn, en dat er geen sancties op hem of haar gelden. We werken met Altares Dun & Bradstreet samen omdat we een positieve, nette club zijn die zich gewoon netjes aan de regels wil houden.”

Wat andere klanten zeggen

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor