Altares Dun & Bradstreet helpt bpost de veranderende wereld te verbinden

Beeld je in dat je jezelf kleine pakketjes met tijdswinst kan sturen bij het werken aan je datamanagement. Dat is exact wat Altares Dun & Bradstreet deed voor bpost. Uiteraard niet in pakketjes, wel in de vorm van een dagelijkse uitwisseling van informatie en een verdere verrijking van een grote database. Dankzij dit type datamanagement kan bpost de dagelijkse activiteiten optimaliseren en proactief focussen op de relatie met klanten en leveranciers.

bpost

20.000

Klanten

582.000

Pakjes per dag

2.500

Servicepunten in België

Cristina Bonacasa, Credit & Collection Manager bij bpost, licht toe: “Wij zijn een maatschappelijke speler op de Belgische markt en willen dat onze risicobeslissingen overeenstemmen met de waarden van ons bedrijf. Samen met Altares Dun & Bradstreet hebben we een navigatiestructuur uitgewerkt voor D&B-informatie die aansluit bij de behoeften van onze organisatie. Dankzij die structuur kunnen we rechtstreeks data in onze systemen importeren. Dat betekent dat het grootste deel van onze risicobeoordeling contactloos verloopt, zodat we de inspanningen en middelen van onze teams kunnen focussen op onderhandelingen over risicobeperking of inning."

Cristina Bonacasa
Cristina Bonacasa
Credit en Collection Manager bij bpost

1.    De uitdaging

Directe classificatie en verrijking van gegevens

"Het doel is om altijd over actuele financiële informatie te beschikken, zodat bpost zich kan richten op de meer risicovolle klanten."

Tijd is van essentieel belang. Dat geldt zeker voor bpost, de Belgische postgroep die instaat voor de bezorging van nationale en internationale post. Tijdswinst is cruciaal voor een bedrijf dat een ruime waaier aan post-, koerier-, direct marketing-, bank-, verzekerings- en elektronische diensten aanbiedt aan ruim 20.000 klanten.

Al 5 jaar legt Altares Dun & Bradstreet zich toe op de specifieke datamanagement-noden van bpost. Bpost is een overheidsbedrijf, en dat betekent dat ze specifieke classificaties, verrijkingen en ratingsystemen nodig hebben die overeenstemmen met de waarden van het bedrijf om bijvoorbeeld start-ups of overheidsbedrijven te steunen.

In Altares Dun & Bradstreet vond bpost een partner met een internationaal bereik, die snel inzicht kan verschaffen in een erg groot klantenbestand dat meer dan 20.000 actieve klanten omvat, en het databasebeheer kan aanpassen aan de specifieke noden van bpost.

Concreet betekent dit dat de data van bpost in eerste instantie financieel dienden geclassificeerd te worden. Daarnaast dienden de data verrijkt te worden, waardoor snel duidelijk kan worden welke klant aandacht vereist van bpost. Het ratingsysteem moest aanpasbaar zijn aan het type klant, zodat bpost, als een maatschappelijke speler op het terrein, bedrijven zoals start-ups of overheidsbedrijven kan ondersteunen. Uiteraard moesten al deze processen geautomatiseerd worden om de dagelijkse opvolging van alle data te faciliteren.

Cristina Bonacasa, Credit & Collection Manager bij bpost, licht toe: “Om onze masterdata aan te vullen met financiële informatie en de identificatie van de meer risicovolle klanten in onze portefeuille, hadden we een internationale partner nodig die de eigen gegevens kon verrijken, en voor een vlotte integratie met onze interne systemen kon zorgen.” Het doel is om altijd over actuele financiële informatie te beschikken, zodat bpost meer kan focussen op alleen de meer risicovolle klanten.

2    De oplossing

Data Integration Toolkit voor verrijking en het gebruik van een toolkit API

Dankzij het datamanagement en de dagelijkse inzichten in het klantenbestand van bpost door Altares Dun & Bradstreet, kreeg bpost heel wat tijd cadeau. De oplossingen voor dit project omvatten enerzijds de implementatie van de Data Integration Toolkit voor verrijking en anderzijds een naadloze integratie met het CRM van bpost met behulp van een toolkit-API. Deze aanpak wordt maximaal geoptimaliseerd door middel van een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de twee partners.

Deze tweerichtingsflow, die voor klanten gebruikt wordt, wordt elke dag automatisch bijgewerkt. Het voordeel van deze dubbele uitwisselingslus werkt als volgt:

  • De eerste lus noemen we de “initiële verrijking”, en bevat financiële informatie voor nieuwe klanten. Tijdens de onboardingfase stuurt bpost een database met nieuwe klanten naar Altares Dun & Bradstreet voor initiële verrijking. Het is bpost die in deze eerste fase het contact triggert. Altares Dun & Bradstreet identificeert de bpost-klanten en controleert en monitort de informatie verder.

  • De tweede lus heet “monitoring” en zorgt ervoor dat wijzigingen in de datacloud van Dun & Bradstreet ook opgenomen worden in het bpost-systeem. Hierbij stuurt Altares Dun & Bradstreet informatie naar bpost wanneer de gegevens extra aandacht vereisen van bpost.

Tijdens deze uitwisselingslussen staan beide partijen met elkaar in contact over opmerkingen die speciale aandacht of opvolging vragen. Wat deze dubbele flow zo efficiënt maakt, is dat bpost niet voortdurend de feedbackloop van Altares Dun & Bradstreet hoeft te initiëren. Bpost ontvangt proactief informatie van Altares Dun & Bradstreet.

Hierdoor ontvangt bpost dagelijks informatie om het onboardingproces te ondersteunen. Daarnaast stelt deze tweerichtingsaanpak bpost in staat om relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden.

Cristina Bonacasa licht verder toe: “Samen met Altares Dun & Bradstreet hebben we een structuur uitgewerkt die alle types van bpost-klanten omvat.” Het gaat hierbij om:

  • De regel die toegepast wordt op de Dun & Bradstreet-rating om de rating te bepalen die in het systeem van bpost gebruikt zal worden.
  • De regel die toegepast wordt op de belangrijkste financiële data om de kredietlimiet te berekenen die in het bpost-systeem geïntegreerd zal worden.
  • Verschillende uitzonderingen voor bijvoorbeeld WCO* of faillissementen.
*WCO – De wet op de continuiteit van de onderneming
Een bedrijf dat een beroep doet op de wet op de continuïteit van de onderneming is beschermd tegen zijn schuldeisers. De schuldeisers oordelen of ze (van een gedeelte) van hun schulden willen afzien en meestappen in een reorganisatieplan of niet. Is er nog toekomst voor de onderneming, dan zullen ze de reorganisatie steunen. De meeste schuldeisers zullen overigens steeds – zij het schoorvoetend – voor deze optie kiezen. Doen ze dat niet en verwerpen ze het herstelplan, dan gaat de firma immers failliet en zijn ze sowieso hun geld kwijt.

244

distributiehubs

5,74 M

brieven per dag

5

sorteercentra

Een goed voorbeeld daarvan is de nieuw toegevoegde classificatie NB. Dit helpt bpost niet alleen om nieuwe bedrijven te herkennen, maar het stelt hen ook in staat om hun dagelijkse werking aan te passen aan de diensten die nodig zijn om deze nieuwe organisaties te ondersteunen.

Cristina Bonacasa illustreert: “De structuur speelt ook in op de noden van bpost. Een goed voorbeeld zijn start-ups:

  • Bpost moedigt economische initiatieven aan en is bereid om start-ups (waarvoor nog geen financiële gegevens beschikbaar zijn) het “voordeel van de twijfel” te geven. Dat is mogelijk dankzij de “NB”-classificatie van Dun & Bradstreet, waardoor we de regels voor deze bedrijven iets “ruimer” kunnen definiëren tijdens het mappingproces.

  • Een andere illustratie van hoe Altares Dun & Bradstreet de database monitort en verrijkt op basis van de specifieke vereisten van bpost, is door “ruimere” regels toe te staan voor overheidsbedrijven. Als overheidsbedrijf moet bpost bijzondere aandacht schenken aan andere overheidsentiteiten. Cristina Bonacasa verklaart: “In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om meer informatie op te nemen dan gewoonlijk beschikbaar is tijdens de initiële flow, zodat we voor deze klanten kredietoplossingen en limieten op maat kunnen voorzien. Dat is mogelijk dankzij de “rechtsvorm” van Dun & Bradstreet.”

3.    Het resultaat

Optimalisatie van middelen

Dankzij een naadloze integratie, een uitwisseling van informatie in twee richtingen en een dagelijkse en geautomatiseerde update op maat, worden de menselijke interventies gereduceerd tot slechts 1,5% van het totale aantal actieve klanten. Doordat de gegevens in het juiste pakket worden aangeleverd, worden menselijke middelen, maar ook tijd, kosten en risico's geminimaliseerd.

Zo stelt ook Cristina Bonacasa:
“Zonder de oplossing die Altares Dun & Bradstreet biedt, zouden we veel meer middelen nodig hebben om de financiële informatie te verrijken, te onderhouden en te analyseren. Ons partnerschap met Altares Dun & Bradstreet stelt ons in staat om een credit management-oplossing te implementeren die grotendeels contactloos verloopt. Hierdoor kunnen we ons meer richten op meer risicovolle klanten en onderhandelingen, en op inning.”

Wat andere klanten zeggen

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor